Laatste artikels

Onze bronnenhub met de nieuwste artikelen, advies en productgidsen om al uw vragen te beantwoorden.

Overzicht

Deze website, www.oneretailgroup.com en andere websites van ons, waaronder www.probreeze.com, www.activeera.com, www.cosihome.com (de “Site” of “Sites”), worden beheerd door One Retail Group Limited, een in Engeland en Wales geregistreerde vennootschap met geregistreerd ondernemingsnummer 8663592, met maatschappelijke zetel te 5 Technology Park, Colindeep Ln, Londen NW9 6BX. Op de Sites verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar One Retail Group Limited. One Retail Group Limited biedt jou, de gebruiker, deze Sites aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die daarop beschikbaar zijn, op voorwaarde dat je akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier staan vermeld.

Door onze Sites te bezoeken en/of een aankoop te doen via een van onze websites, waaronder www.probreeze.com, www.activeera.com, www.cosihome.com (een “Product” of “Producten “), maakt je gebruik van onze “Dienst(en)” en ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden (“Servicevoorwaarden” of “Voorwaarden”), inclusief alle aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin en/of via een hyperlink wordt verwezen. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, inclusief maar niet beperkt tot bezoekers, verkopers, klanten, handelaars en/of bijdragers van Inhoud (Gebruikers).

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat je onze Sites bezoekt of gebruikt of een Bestelling bij ons doet. Deze voorwaarden vertellen je wie wij zijn, hoe we je onze Producten en Diensten zullen leveren, hoe jij en wij het Contract kunnen wijzigen of beëindigen, wat je moet doen als er een probleem is en andere belangrijke informatie. Als je denkt dat er een fout in deze voorwaarden staat, neem dan contact met ons op om dit te bespreken.

Door een deel van de Sites te openen of te gebruiken, inclusief door een account aan te maken of informatie te verzenden via de Sites, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, BETREED DEZE SITES DAN NIET, GEEF ONS GEEN INFORMATIE VIA DEZE SITES, KOOP GEEN PRODUCTEN EN MAAK GEEN GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN. Als deze Servicevoorwaarden als aanbod worden beschouwd, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Aanpassing

Deze Servicevoorwaarden kunnen van tijd tot tijd door ons worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving. Alle aanpassingen die we aanbrengen zijn van kracht zodra we ze op de Sites plaatsen. Wij raden aan bij elk bezoek van de Sites, deze Servicevoorwaarden door te lezen, zodat je op de hoogte bent van eventuele aanpassingen. Door de Sites te gebruiken nadat er aanpassingen zijn gedaan, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de op dat moment geldende versie van deze Servicevoorwaarden.

We behouden ons ook het recht voor om enig deel van de Sites zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk of permanent te wijzigen, aan te passen of stop te zetten. Je gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens jou of derden voor een dergelijke aanpassing, opschorting of beëindiging. Alle nieuwe functies of tools die aan onze Sites worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden.

Voorwaarden webwinkel

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden en/of een Bestelling op (een van) de Sites te plaatsen, verklaar je dat je ten minste de meerderjarige leeftijd hebt die geldt in jouw land of, indien van toepassing, de staat of provincie waarin je woonachtig bent. Als je jonger bent dan de meerderjarige leeftijd (zoals hieronder gedefinieerd) (die kan variëren afhankelijk van waar je woont) of anderszins niet wettig een Contract kunt aangaan, moet je de Bestelling namens jou laten plaatsen door je ouder of voogd. Wanneer je een Bestelling plaatst, doe je daarmee de vertegenwoordiging dat je het wettelijke recht hebt om een Contract aan te gaan, en wij vertrouwen op die vertegenwoordiging.

De Producten die je via de Sites kunt kopen, zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik en niet voor wederverkoop. Door een Bestelling te plaatsen via de Sites, verklaar je dat je de Producten niet koopt voor commerciële doeleinden of enig ander commercieel voordeel. Als wij van mening zijn dat je Bestelling in strijd is met de Servicevoorwaarden of dat je je bezighoudt met frauduleuze of grijze marktactiviteiten, behouden we ons het recht voor je Bestelling te weigeren. Alle Bestellingen die in strijd met deze bepaling worden geplaatst, zijn nietig.

Onlineaccount

Door je te registreren of een account aan te maken, ga je ermee akkoord om: (a) waarheidsgetrouwe en volledige informatie te verstrekken; en (b) die informatie actueel te houden. We kunnen je toegang tot onze Sites opschorten of beëindigen als we redelijkerwijs vermoeden dat de informatie vals, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is.

Mogelijk word je ook gevraagd om een wachtwoord en een gebruikersnaam te kiezen. Selecteer een wachtwoord dat niet voor de hand ligt voor iemand die je wachtwoord probeert te raden, en wijzig het regelmatig als extra voorzorgsmaatregel. Jij bent verantwoordelijk voor de veiligheid en beveiliging van je wachtwoord en aanmelding op je account en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw wachtwoord of accountidentificatie. Tenzij je ons informeert over ongeautoriseerde toegang tot je account, gaan we ervan uit dat het gebruik van je account is toegestaan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van ongeautoriseerde toegang tot je account die het gevolg zijn van het niet beschermen van je wachtwoord en accountaanmelding. We behouden ons het recht voor om redelijke stappen te ondernemen om de veiligheid van de Sites en je account te waarborgen. Deze stappen kunnen onder meer bestaan uit het beëindigen van je account, het wijzigen van je wachtwoord of het vragen van aanvullende informatie om transacties op je account te autoriseren. Je mag op nooit het account van een ander gebruiken zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

Privacy

Wij nemen je privacy serieus. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we je Persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Door de Sites te gebruiken, stem je in met het verzamelen en gebruiken van je persoonlijke gegevens zoals beschreven in ons privacybeleid. Raadpleeg ook het privacybeleid voor Californië voor inwoners van Californië.

Beveiliging

We gebruiken redelijke beveiligingsmaatregelen die zijn ontworpen om Persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, openbaarmaking, misbruik en vernietiging. Deze maatregelen kunnen onder meer bestaan uit een regelmatige evaluatie van onze gegevensverzamelings- en opslagprocessen, gegevenscodering en beveiligingssoftware op onze netwerken en servers. Houd er echter rekening mee dat geen enkele gegevensbeveiligingsmaatregel kan garanderen dat de Sites vrij zijn van bedreigingen of andere kwetsbaarheden. Je gebruik van de Sites en verzenden van informatie naar ons is op eigen risico.

Algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om op elk moment, om welke reden dan ook, de dienstverlening te weigeren.

Je begrijpt dat jouw Inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) zonder versleuteling kunnen worden overgedragen en (a) transmissies via verschillende netwerken; en (b) veranderingen kan omvatten om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens overdracht over netwerken.

Je stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of toegang tot de Dienst of enig contact op de Sites waarlangs de Dienst wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De kopteksten die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze Sites beschikbaar wordt gesteld, niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze Sites is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Alle vertrouwen in het materiaal op deze Sites is op eigen risico. Als we vaststellen dat een Product of dienst die op de Sites wordt beschreven een onnauwkeurige prijs of beschrijving bevat, behouden we ons het recht voor om redelijke maatregelen te nemen om de fout te corrigeren, tenzij dit wettelijk verboden is. De Sites kunnen op verschillende tijdstippen linken naar Inhoud die verschillende prijzen heeft. Verbeteringen of wijzigingen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht in de Inhoud, informatieproducten, diensten of programma’s die op de Sites worden beschreven. Als je je bewust wordt van fouten in prijzen of beschrijvingen of inconsistenties met Producten of diensten waartoe je via de Sites toegang hebt, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Je enige remedie in het geval van een fout is om het Product te retourneren of de dienst te annuleren volgens de voorwaarden van het retourbeleid of de relevante overeenkomst.

De Sites kunnen bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie aangeboden. We behouden ons het recht voor om de Inhoud van deze Sites op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze Sites bij te werken. Je gaat ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om op de hoogte te zijn van wijzigingen op onze Sites.

Van tijd tot tijd kunnen we de artikelen die op de Sites worden aangeboden wijzigen en kunnen we limieten op de Sites plaatsen. We behouden ons het recht voor om toegang tot de Sites te weigeren als je deze gebruiksvoorwaarden schendt en/of naar eigen goeddunken.

Wijzigingen aan de Dienst en Prijzen

De prijzen voor onze Producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Dienst (of een deel of Inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of derden voor eventuele wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Diensten.

Producten en diensten

Bepaalde Producten of diensten zijn uitsluitend online beschikbaar via de Sites. Deze Producten of diensten worden mogelijk aangeboden met een beperkte hoeveelheid en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze Producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op jouw computermonitor nauwkeurig zal zijn.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze Producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor beperkingen te stellen aan de hoeveelheden Producten of diensten die we aanbieden. Alle beschrijvingen van [diensten,] Producten of Productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar ons eigen goeddunken. We behouden ons het recht voor om elk Product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een Product of dienst die op deze Sites wordt gedaan, is ongeldig waar dit door wet- of regelgeving verboden is.

We garanderen niet dat de kwaliteit van Producten, diensten, informatie of ander materiaal dat je hebt gekocht of verkregen, aan jouw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

Bestellingen plaatsen en nauwkeurigheid van factuurgegevens

Onze aanvaarding van je Bestelling vindt plaats op het moment dat je een e-mailbevestiging (Orderbevestiging) ontvangt, op welk punt er een Contract tussen jou en ons tot stand komt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onnauwkeurigheden in de door jou geplaatste Bestelling. Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die op onze Sites worden gedaan. Je stemt ermee in om je account en andere informatie onmiddellijk bij te werken, inclusief je e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, zodat we je transacties kunnen voltooien en, indien nodig, contact met je kunnen opnemen. Door een Bestelling te plaatsen, ga je ermee akkoord dat wij je een bevestiging van het Contract verstrekken door middel van een e-mail die alle informatie bevat (d.w.z. de Orderbevestiging). Je ontvangt de Orderbevestiging binnen een redelijke termijn nadat je het Contract hebt gesloten, maar in ieder geval niet later dan de levering van de Producten die onder het Contract worden geleverd.

Als we je Bestelling niet kunnen accepteren, zullen we je hiervan binnen 12 uur na het plaatsen van de Bestelling op de hoogte stellen en zullen we je dienovereenkomstig terugbetalen. Dit kan zijn omdat het Product niet op voorraad is, vanwege onverwachte limieten op onze middelen die we redelijkerwijs niet konden plannen, omdat we een fout hebben vastgesteld in de prijs of beschrijving van het Product of omdat we niet in staat zijn om aan een gespecificeerde leveringstermijn te voldoen. We behouden ons het recht voor om elke Bestelling die je bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per Bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen Bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of Bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken.

In het geval dat we een Bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de Bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om Bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

Raadpleeg voor meer informatie ons leverings-, retour- en restitutiebeleid.

Intellectueel eigendom en aanvaardbaar gebruik

In deze algemene voorwaarden heeft Inhoud de betekenis alle tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, audio, video, software, gegevenscompilaties, pagina-indeling, onderliggende code en software en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een computer die wordt weergegeven op of deel uitmaakt van deze Sites, inclusief dergelijke Inhoud die door gebruikers is geüpload. Alle Inhoud op deze Sites, tenzij geüpload door gebruikers, is het eigendom van One Retail Group Limited, onze gelieerde ondernemingen of andere relevante derden. Door de Sites te blijven gebruiken, erken je dat dergelijke Inhoud wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, databaserechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets op de Sites mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van enige licentie of recht om een handelsmerk, logo of dienstmerk dat op de Sites wordt weergegeven te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Je mag, voor eigen, persoonlijk, niet-commercieel gebruik, de Inhoud alleen ophalen, weergeven en bekijken op een computerscherm. Je mag op geen enkele andere wijze Inhoud reproduceren, wijzigen, kopiëren, verspreiden of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder de schriftelijke toestemming van One Retail Group Limited. Dergelijke nieuwe functies en/of diensten vallen ook onder deze Servicevoorwaarden.

Eigendom van Inhoud

Onze Sites bevatten een combinatie van Inhoud die wij en andere derden maken. De meeste Inhoud die via de Sites beschikbaar is, is geregistreerd als handelsmerk of auteursrechtelijk beschermd. Enkele voorbeelden van beschermde Inhoud zijn:

 • geschreven Inhoud
 • Ontwerp van interface en lay-out
 • foto’s
 • grafische elementen
 • afbeeldingen
 • illustraties
 • logo’s
 • geluids- of videoclips
 • softwarecode
 • animatie
 • handelsmerken die tot de Sites behoren of die de Sites, daaraan gelieerde ondernemingen en/of licentiehouders identificeren.

Je mag de Inhoud van onze Sites op geen enkele manier kopiëren, imiteren of gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de toestemming van de respectieve eigenaar. Als je toestemming wilt vragen om de Inhoud van de Sites te gebruiken, neem dan contact met ons op.

Kennisgeving beleid inzake auteursrechten en Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”)

We respecteren de auteursrechtbelangen van anderen en eisen dat onze gebruikers deze Servicevoorwaarden en alle toepasselijke wetten met betrekking tot auteursrechten naleven. Als je van mening bent dat bepaalde Inhoud die wordt getoond op of verzonden via de Sites in strijd is met deze Servicevoorwaarden of jouw auteursrecht, meld die schending dan aan de Sites en verstrek de volgende informatie:

 • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarop volgens jou inbreuk is gemaakt;
 • Een beschrijving van waar op de Sites het materiaal waarvan je stelt dat het inbreuk maakt zich bevindt (inclusief de exacte URL);
 • Een adres, een telefoonnummer en een e-mailadres waarop we contact met je kunnen opnemen;
 • Een verklaring dat je te goeder trouw gelooft dat het gebruik niet is geautoriseerd door de houder van het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht, diens vertegenwoordiger of door de wet; en
 • Een verklaring van jou, op straffe van meineed, dat de informatie in je kennisgeving correct is en dat jij de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom bent of bevoegd bent om namens de eigenaar op te treden.

Het is vaak moeilijk om te bepalen of jouw intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden. We kunnen om aanvullende informatie vragen voordat we vermeend inbreukmakend materiaal verwijderen. Als er een geschil ontstaat over de juiste eigenaar van de betreffende rechten, behouden wij ons het recht voor om de Inhoud van beide partijen te verwijderen.

Links naar derden

Bepaalde Inhoud, Producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze Sites kunnen je doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de Inhoud of de nauwkeurigheid van de Inhoud van die websites en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, Producten of Diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele afbreuk of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van Producten, Diensten, bronnen, Inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees het beleid en de werkwijzen van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat je ze begrijpt voordat je een transactie aangaat. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacywerkwijzen of de Inhoud van dergelijke websites, en je dient zelf het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van die websites te lezen. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot Producten van derden moeten worden gericht aan de betreffende derde partij. Links zijn niet bedoeld om sponsoring, verwantschap of goedkeuring van de gelinkte website of de Inhoud daarvan te impliceren.

Opmerkingen, feedback en andere inzendingen van gebruikers

We horen graag van onze gebruikers en verwelkomen je Opmerkingen over onze Producten en Diensten. Helaas kunnen we, in lijn met ons al lang bestaande beleid geen creatieve ideeën, suggesties of materialen accepteren of in overweging nemen, behalve die waar we specifiek om hebben gevraagd. Stuur ons dus geen originele of creatieve ideeën, suggesties of materialen.

Als je, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen doet (bijvoorbeeld inzendingen voor wedstrijden) of als je zonder een verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal verstuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk ‘Opmerkingen’), ga je ermee akkoord dat we op elk moment, zonder beperking, Opmerkingen die je naar ons stuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn niet verplicht en zullen nimmer verplicht zijn (1) om eventuele Opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een vergoeding te betalen voor eventuele Opmerkingen; of (3) om op eventuele Opmerkingen te reageren.

Hoewel we daartoe geen verplichting aangaan, kunnen we Inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we, naar eigen goeddunken, vaststellen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is, de intellectuele eigendomsrechten van een partij schendt of in strijd is met deze Servicevoorwaarden.

Je gaat ermee akkoord dat je Opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. Je gaat er verder mee akkoord dat je Opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website zouden kunnen beïnvloeden. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, je voordoen als iemand anders, of ons of derden op een andere manier misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele Opmerkingen. Jij draagt volledige verantwoordelijkheid voor eventuele Opmerkingen die je maakt en de nauwkeurigheid daarvan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele Opmerkingen die door jou of een derde zijn geplaatst.

Persoonlijke gegevens

Inzending van je Persoonlijke gegevens via een van onze Sites wordt beheerst door ons privacybeleid.

Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

Nu en dan kan er informatie op onze Sites of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op Productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, Productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om, zonder kennisgeving vooraf, eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of Bestellingen te annuleren als informatie in de Dienst of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is (ook nadat je een Bestelling hebt geplaatst).

We zijn niet verplicht om informatie in de Dienst of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve waar dit bij wet is vereist. Geen enkele gespecificeerde update- of verversingsdatum die is toegepast in de Dienst of op een gerelateerde website dient te worden gezien als indicatie dat alle informatie in de Dienst of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

Verboden gebruik

In aanvulling op andere verboden, zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het verboden de Sites of de Inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of daaraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of nationale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of in strijd te handelen met onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) voor het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, lasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap van anderen; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Dienst of van enige gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloedt; (h) om de Persoonlijke gegevens van anderen te verzamelen of te volgen; (i) voor spam, phishing, pharm, ‘pretexting’, spider, crawl of scrape activiteiten; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om je gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van een van de verboden toepassingen.

Vrijwaring

Je stemt ermee in om One Retail Group Limited, onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, vertegenwoordigers, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, externe informatieleveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, schadeloos te stellen en naar onze keuze en goeddunken te verdedigen tegen elke claim of eis, inclusief redelijke juridische kosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit jouw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die daar door middel van verwijzing onderdeel van uitmaken, jouw gebruik van de Sites, jouw wachtwoorden en/of accountinformatie of jouw schending van enige wet of de rechten van een derde. Deze verplichtingen blijven van kracht na beëindiging van je omgang met of je gebruik van onze Sites.

Overdrachtsrechten

We kunnen deze overeenkomst aan iemand anders overdragen. We kunnen onze rechten en plichten onder deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie.

Je hebt onze toestemming nodig om je rechten aan iemand anders over te dragen (met uitzondering van het Garantiebeschermingsplan, dat je altijd kunt overdragen wanneer je Producten met het Beschermingsplan cadeau doet). Je mag je rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden alleen aan een andere persoon overdragen als wij hiermee schriftelijk akkoord gaan. Je kunt ons Beschermingsplan echter overdragen aan een persoon die het Product heeft gekocht of, indien het Product uit Diensten bestaat, een artikel of eigendom waarvoor wij de diensten hebben geleverd. We kunnen van de persoon aan wie het Beschermingsplan wordt overgedragen, redelijk bewijs eisen dat diegene nu de eigenaar is van het relevante artikel of eigendom.

Niemand anders heeft rechten onder dit Contract (behalve iemand aan wie je de garantie overdraagt). Dit Contract is tussen jou en ons. Geen enkele andere persoon heeft het recht om voorwaarden onder dit contract af te dwingen.

Scheidbaarheid

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden als onwettig, nietig of onuitvoerbaar wordt beschouwd, is een dergelijke bepaling niettemin uitvoerbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het onuitvoerbare deel geacht van deze Servicevoorwaarden te zijn gescheiden, een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van alle overige bepalingen.

Beëindiging

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die voorafgaand aan de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden na beëindiging van deze overeenkomst van kracht.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door jou of ons worden beëindigd. Je kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat je onze Diensten niet langer wenst te gebruiken, of door te stoppen met het gebruik van onze Sites.

Als je, naar ons oordeel niet voldoet, of we vermoeden dat je niet hebt voldaan, aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijf je aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan je dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) worden ontzegd. Na een dergelijke beëindiging word je geacht onmiddellijk alle kopieën (elektronisch of anderszins) van de Sites of enig ander materiaal of informatie die je van de Sites hebt verkregen, te verwijderen of te vernietigen.

Geen opschorting

Geen enkele vertraging of verzuim door de Sites in de uitoefening van een recht dat of macht die kan worden uitgeoefend bij een schending van deze Servicevoorwaarden, zal een dergelijk recht of macht aantasten of worden geïnterpreteerd als een opschorting of opheffing daarvan. Een kwijtschelding door de Sites van een schending van deze Servicevoorwaarden dient nooit te worden geïnterpreteerd als een kwijtschelding van volgende of toekomstige schendingen.

Toepasselijk recht en jurisdictie – Europese gebruikers

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij Diensten aan jou verlenen (gedefinieerd als diensten en Producten), worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales. Als je in Schotland woont, kun je met betrekking tot de Producten een gerechtelijke procedure aanspannen bij de Schotse of Engelse rechtbanken. Als je in Noord-Ierland woont, kun je met betrekking tot de Producten een gerechtelijke procedure aanspannen bij de Noord-Ierse of Engelse rechtbanken.

Wijzigingen in de Servicevoorwaarden

Je kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina raadplegen.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze Servicevoorwaarden te updaten, wijzigen of vervangen door updates en wijzigingen te plaatsen op onze Sites. Het is jouw verantwoordelijkheid om onze Sites regelmatig te controleren op wijzigingen. Je aanhoudende gebruik van of toegang tot onze Sites of de Dienst na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden vormt een acceptatie van die wijzigingen.

Minderjarigen

Onze Sites zijn niet gericht op personen jonger dan 13 jaar (of jonger dan een andere meerderjarigheid voor digitale activiteiten die geldt binnen jouw rechtsgebied) (samen de “Meerderjarige leeftijd”) en we verzamelen niet bewust Persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan de Meerderjarige leeftijd. Als je jonger bent dan de meerderjarige leeftijd mag je onze Sites niet gebruiken en mag je in geen geval informatie over jezelf naar ons sturen. Als we ons ervan bewust worden dat een minderjarige ons Persoonlijke gegevens heeft verstrekt, zullen we de gegevens van die minderjarige onmiddellijk van de Sites verwijderen.

Volledige overeenkomst

Deze Servicevoorwaarden (zoals van tijd tot tijd gewijzigd), inclusief hierin opgenomen beleid (bijv. Privacybeleid, Privacybeleid Californië) vormen de volledige overeenkomst tussen jou en de Sites met betrekking tot de Sites en jouw gebruik van de Sites, en vervangen elke eerdere overeenkomst of afspraak, afspraken, toezegging of voorstel, schriftelijk of mondeling, tussen jou en de Sites met betrekking tot dergelijke zaken. Geen enkele mondelinge verklaring of overeenkomst door een der partijen zal de interpretatie van deze Servicevoorwaarden wijzigen.

Laatst gewijzigd: 01 maart 2021

Contactgegevens

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten worden gericht aan [email protected]

 

 

 

Cookie beleid . Onze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer te weten komen